Nabízíme

     
V případě realizace rozsáhlých investičních akcí je výběr případných subdodavatelů zpravidla realizován konkurzním způsobem s ohledem na kvalitu, rychlost i cenu subdodávek. Společnost v roce 2000 úspěšně získala certifikaci ISO 9001 a v roce 2003 certifikace rozšířila o specifické odbory, v roce 2007 zavedla a udržuje systém environmentálního managementu splňující požadavky ČSN EN ISO 14001.·         investiční stavební činnost od projekce, přípravy a zakládání staveb až po vlastní realizaci stavebních prací a finální úpravy

·         komplexní údržba průmyslových, inženýrských, bytových a občanských staveb včetně pohotovostní – služby na likvidaci kalamit a havárií.

·         stavby komunikací, rekonstrukce komunikací a parkovacích ploch

·         technické zhodnocení všech stavebních konstrukcí

·         sanace staveb – dlouhodobá antikorozní ochrana

·         dokončování staveb po cizích dodavatelích HSV, PSV

·         zateplování budov

·         revizní činnost v oboru elektro, hromosvody aj.

·         rekonstrukce a montáž potrubních rozvodů kanalizačních a vodovodních sítí, suchovodů a požárních sítí do průměru 2 m

·         vybavení a úpravy interiérů staveb

·         řemeslná výroba v oboru klempíř, zámečník a tesař s následnou i renovací zámečnických a jiných konstrukcí

·         realizace výměníkové stanice, kotelny, přečerpávací stanice a kolektory

·         komplexní údržba a stavby investičního charakteru na TR 200 a 400 KV pro firmu ČEPS a.s.


Novinky


20/08/2018

nové webové stránky

obecný firemní email:
info@rrr-cv.cz