Nabízíme

Nabízíme

V případě realizace rozsáhlých investičních akcí je výběr případných subdodavatelů zpravidla realizován konkurzním způsobem s ohledem na kvalitu, rychlost i cenu subdodávek. Společnost v roce 2000 úspěšně získala certifikaci ISO 9001 a v roce 2003 certifikace rozšířila o specifické odbory, v roce 2007 zavedla a udržuje systém environmentálního managementu splňující požadavky ČSN EN ISO 14001.