Profil firmy


Firma RRR – Rindoš Vlastimil vznikla dne 3. 6. 1994 při zániku přidružené stavební výroby TJ Klínovec Chomutov. Tato firma se transformovala z osob, které již pracovaly ve stavebních firmách. Jednatelem se stal Vlastimil Rindoš. Na přelomu roku 1999/2000 firma RRR – Rindoš Vlastimil dostala novou právní formu a to ve společnost RRR spol. s r. o. Ředitelem této firmy byl zvolen Rindoš Vlastimil.Budoucnost


Záměrem firmy je především poskytovat rozsáhle služby v oblasti stavebnictví v souladu s požadovanou kvalitou. Snižovat závislosti na subdodavatelské činnosti externích stavebních firem, celkové posilovat její konkurenční schopnosti a stability na trhu. Zabezpečovat dodání požadovaných materiálu výběrem dodavatelů.

Posílila se též organizační struktura podniku, došlo ke zrychlení realizace zakázek, zvýšila se zejména schopnost pružné tvorby cen. Pro kvalitu prováděných prací firma úspěšně zavedla systém řízení staveb a výroby dle certifikace ISO 9001 v oboru výstavby a rekonstrukce bytových, občanských, průmyslových a vodohospodářských staveb.

Mezi naše nejvýznamnější klienty se řadí například podnik ČEZ a.s., Železárny a.s. Chomutov, ČEPS a.s., SANDVIK s.r.o Chomutov, ACTHERM s.r.o. Chomutov, MÚ Chomutov, MÚ Klášterec, Povodí Ohře a.s. Chomutov, Domovní Správy v Chomutově, MÚ Jirkov, Krajský úřad Ústeckého kraje a další. Poskytovanými službami a působením na trhu si firma RRR spol. s r. o. vytvořila trvalé dodavatelsko-odběratelské vztahy s významnými investory Chomutovska a dalších regionů.

Image podniku se zakládá především na kvalitě, rychlosti, spolehlivosti a komplexnosti služeb při realizaci zakázek. Dále pak na pružném zavádění progresivních technologií a materiálů do praxe a na vysoké flexibilitě v reagování na potřeby zákazníků. Společnost vlastní řadu certifikací, osvědčení a oprávnění ke svým živnostenským listům.

Novinky


20/08/2018

nové webové stránky

obecný firemní email:
info@rrr-cv.cz