Certifikáty

Certifikáty

ISO 9001

ISO 14001

ČSN OHSAS 18001

OPRÁVNĚNÍ k pracím souvisejícím s hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem pro montáž, demontáž, opravy a údržbu strojního a elektrického zařízení při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu

OPRÁVNĚNÍ k činnosti prováděné hornickým způsobem

OPRÁVNĚNÍ k hornické činnosti

OSVĚDČENÍ o odborné způsobilosti koordinátora o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi